News
2019/05/30
Pisma Izby do Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Izby Gospodarczej informujące o powstaniu Izby

W dniu 21 maja 2019 r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej wystosował pisma informujące o powstaniu Izby. Informacje te zostały wysłane do:

  • Minister Finansów – Pani Teresy Czerwińskiej;
  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Pani Jadwigi Emilewicz;
  • Ministra Sportu i Turystyki – Pana Witolda Bańki;
  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; oraz
  • Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Pana Andrzeja Arendarskiego.

W pismach tych pokrótce przedstawiono cele działania Izby, a także podmioty, które wchodzą w
skład Izby.

Jednocześnie Izba poinformowała adresatów pism, iż zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia i stosowania prawa związanego z działalnością w obrębie zakładów wzajemnych oraz pozostałą działalnością regulowaną ustawą o grach hazardowych, tak, aby zacieśniać współpracę z organami władzy publicznej w zakresie likwidacji tzw. szarej strefy.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie pisma w ich oryginalnej wersji.

Pismo do Minister Finansów – Pani Teresy Czerwińskiej;
Pismo do Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Pani Jadwigi Emilewicz;
Pismo do Ministra Sportu i Turystyki – Pana Witolda Bańki;
Pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Pismo do Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Pana Andrzeja Arendarskiego.