News
2020/09/21
Pismo w sprawie postępowania przed UOKiK

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Izba po raz kolejny wystosowała do UOKiK wystąpienie, celem ustalenia, na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące  między innymi podejrzenia nadużywania przez PZPN pozycji dominującej, w związku z ustalaniem wysokości opłat należnych od podmiotów organizujących zakłady wzajemne .

Treść pisma jest dostępna pod poniższym linkiem:

Pismo UOKiK