News
2020/02/20
Propozycje optymalizacji przepisów prawnych wraz z prognozami skutków społeczno-ekonomicznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej mam przyjemność przedłożyć i przekazać na Państwa ręce Studium, które zostało opracowane na zlecenie i przy udziale ekspertów, wskazując w nim system potencjalnych rozwiązań, których implementacja do polskiego systemu prawnego mogłaby nie tylko stymulować zdrowy i konkurencyjny rynek zakładów wzajemnych, ale także zmaksymalizować korzyści do budżetu państwa. U podłoża przedmiotowego studium leży szeroka i wnikliwa analiza prawna, ekonomiczna i społeczna. Dokument ten zawiera uporządkowane analizy stanu dotychczasowego oraz przedstawia propozycje optymalizacji systemu prawnego wraz z wyliczoną akceptacją społeczną tychże zmian oraz ukonkretnionym znaczeniem finansowym dla polskiego budżetu.

Studium składa się z czterech części. W pierwszej – prawnej – zaprezentowano rys historyczny obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych; szczegółowo opisano prawne rozwiązania składające się na system ścisłego nadzoru państwa nad sektorem. Druga część studium to jego meritum, którym jest wskazanie potencjalnego systemu instrumentów prawnych, mogących pozytywnie oddziaływać na rynek oraz zmaksymalizować wpływy budżetowe, działając jednocześnie redukująco na szarą strefę. W części tej wykazano, jak poszczególne instytucje prawne funkcjonują w praktyce oraz jakich skutków można spodziewać się w przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych. Część trzecia to konkretna analiza finansowa zaproponowanych rozwiązań. Część czwarta to analiza społeczna postulowanych rozwiązań. Zawiera ona usystematyzowaną analizę akceptacji branży przez Polaków, opinie na temat hazardu i zakładów bukmacherskich oraz oczekiwania aktywnych uczestników tego sektora gier.

Studium potwierdza ważną i niezastąpioną rolę państwa w kontroli działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych oraz obrazuje ryzyka społeczne związane z tego rodzaju aktywnością rozrywkową. Dokument wskazuje na możliwe nowe rozwiązania ustawowe, korzystne z punktu widzenia funkcjonowania państwa i pokazuje możliwość zwiększenia dochodów budżetowych poprzez nowe dla polskiego systemu prawnego sposoby opodatkowania usług na rynku zakładów wzajemnych, powołując się na przykłady innych krajów Unii Europejskiej.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej

Michał Goździk

 

Dokumenty do pobrania:

Propozycje optymalizacji przepisów prawnych wraz z prognozami skutków społeczno-ekonomicznych
Pismo przewodnie Prezesa Zarządu