Z radością informujemy, że dnia 8 października 2018 roku, na spotkaniu założycielskim została utworzona Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej.
Dołącz do inicjatywy, wypełnij Deklarację Członkowską
Cel działania PIGBRiB
Zapoznaj się z treścią Zaproszenia do udziału w Polskiej Izbie Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Korzyści z udziału w PIGBRiB
KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI
w działalności gospodarczej - opracowanie i dokonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
NAWIĄZANIE OWOCNYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
poszerzenie rynków, a także podniesienie kompetencji kadry pracowniczej
REPREZENTOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej
WYWIERANIE REALNEGO WPŁYWU
na proces tworzenia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania branży rozrywkowej i zakładów bukmacherskich
WYWIERANIE KORZYSTNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPŁYWU
na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych i samorządowych poprzez stosowanie lobbingu
Zadania do realizacji
Współpraca wewnętrzna
  • wspierać zrzeszonych przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych,
  • organizować seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone wsparciu przedsiębiorców.
Profesjonalna pomoc prawna
  • zapewniać dla swych Członków profesjonalną i darmową pomoc prawną oraz podatkową w celu udzielenia pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • przekazywać postulaty przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów samorządowych,
  • opiniować projekty aktów prawnych,
Wspieranie życia gospodarczego
  • przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków
  • delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej prowadzonej przez członków,
Reprezentowanie przed organami państwowymi
  • występować z inicjatywą zmian prawa w zakresie dotyczącym zakładów sportowych,
  • wspierać zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w kontaktach z organami państwowymi,
  • czuwać nad przestrzeganiem prawa oraz dobrych obyczajów przez urzędników kontrolujących przedsiębiorców,
Zapoznaj się z treścią Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Dołącz do nas
Zapoznaj się ze schematem dołączenia do grona członków PIGBRiB i wypełnij deklarację
REJESTRACJA
Pobierz ze strony Deklarację Członkowską, wypełnij i odeślij mailem lub metodą tradycyjną
ANALIZA
Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i skontaktujemy się z Tobą
Aktualności

Pisma do UOKiK oraz NIK w sprawie postępowania MF wobec spółek przyjmujących zakłady wzajemne

2021/03/24

Szanowni Państwo, Po skierowaniu do MF pism (z 04.12.2020 r. oraz 09.02.2021 r.) w sprawie zasad przyjmowania zakładów wzajemnych z prośbą o wyjaśnienia i dokonanie wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów, Izba skierowała pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższej Izby Kontroli w tej samej sprawie.   Treść pism dostępna jest pod poniższymi […]

Więcej

Ponowne pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie zasad przyjmowania zakładów wzajemnych

2021/02/10

Szanowni Państwo, Informujemy, że po skierowaniu przez Izbę w dniu 04.12.2020 roku do Ministerstwa Finansów pisma dotyczącego zasad przyjmowania zakładów wzajemnych z prośbą o wyjaśnienia i dokonanie wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów, Izba ponownie skierowała w dniu 09.02.2021 roku pismo w tej sprawie z prośbą o przyspieszenie załatwienia sprawy i zajęcie stanowiska w sprawie. […]

Więcej

Pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie zasad przyjmowania zakładów wzajemnych

2020/12/07

Szanowni Państwo, Informujemy, że Izba skierowała do Ministerstwa Finansów pismo dotyczące zasad przyjmowania zakładów wzajemnych z prośbą o wyjaśnienia i dokonanie wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów.   Treść pisma dostępna jest pod poniższym linkiem:

Więcej

Postępowanie przed UOKiK – odpowiedź Urzędu

2020/11/03

  Szanowni Państwo, Informujemy, że w nawiązaniu do pisma skierowanego przez naszą Izbę do UOKiK, otrzymaliśmy z Urzędu odpowiedź.   Jej treść dostępna jest pod poniższym linkiem:

Więcej
kontakt
biuro@PIGBRiB.pl
ul. Jaszowiecka 8 lok. 4U
02-934 Warszawa