Z radością informujemy, że dnia 8 października 2018 roku, na spotkaniu założycielskim została utworzona Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej.
Dołącz do inicjatywy, wypełnij Deklarację Członkowską
Cel działania PIGBRiB
Zapoznaj się z treścią Zaproszenia do udziału w Polskiej Izbie Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Korzyści z udziału w PIGBRiB
KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI
w działalności gospodarczej - opracowanie i dokonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
NAWIĄZANIE OWOCNYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
poszerzenie rynków, a także podniesienie kompetencji kadry pracowniczej
REPREZENTOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej
WYWIERANIE REALNEGO WPŁYWU
na proces tworzenia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania branży rozrywkowej i zakładów bukmacherskich
WYWIERANIE KORZYSTNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPŁYWU
na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych i samorządowych poprzez stosowanie lobbingu
Zadania do realizacji
Współpraca wewnętrzna
  • wspierać zrzeszonych przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych,
  • organizować seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone wsparciu przedsiębiorców.
Profesjonalna pomoc prawna
  • zapewniać dla swych Członków profesjonalną i darmową pomoc prawną oraz podatkową w celu udzielenia pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • przekazywać postulaty przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów samorządowych,
  • opiniować projekty aktów prawnych,
Wspieranie życia gospodarczego
  • przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków
  • delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej prowadzonej przez członków,
Reprezentowanie przed organami państwowymi
  • występować z inicjatywą zmian prawa w zakresie dotyczącym zakładów sportowych,
  • wspierać zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w kontaktach z organami państwowymi,
  • czuwać nad przestrzeganiem prawa oraz dobrych obyczajów przez urzędników kontrolujących przedsiębiorców,
Zapoznaj się z treścią Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Dołącz do nas
Zapoznaj się ze schematem dołączenia do grona członków PIGBRiB i wypełnij deklarację
REJESTRACJA
Pobierz ze strony Deklarację Członkowską, wypełnij i odeślij mailem lub metodą tradycyjną
ANALIZA
Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i skontaktujemy się z Tobą
Aktualności

Branża bukmacherska wspólnie postuluje o nowe rozwiązania w walce z szarą strefą

2022/11/18

Szanowni Państwo,   Polska Izba Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej w ramach swojej działalności aktywnie uczestniczy w promowaniu prac legislacyjnych na rzecz rozwoju branży. Na forum parlamentarnym oraz biznesowym podnoszone były kwestie wprowadzenia nowych rozwiązań w walce z szarą strefą.   Raporty analizujące sytuację w branży hazardowo-rozrywkowej pokazują, że ok. 50% rynku może aktualnie pozostawać w […]

Więcej

Analiza europejskich regulacji prokonsumenckich w prawie hazardowym

2021/12/02

Szanowni Państwo,   Pragnę Państwa poinformować, że w ramach działań European Gaming and Betting Association (EGBA) przygotowano opracowanie analizujące ustawodawstwo europejskiej pod kątem wprowadzania rozwiązań chroniących konsumentów w regulacjach dotyczących działalności hazardowej na platformach online. Opracowanie można pobrać korzystając z poniższego linku:

Więcej

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Gaming Pro

2021/11/25

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Stowarzyszenie Gaming Pro. Współpraca ma na celu wspieranie wspólnych inicjatyw, mających na celu poprawę sytuacji rynku bukmacherskiego w Polsce, a także zwiększenie jego atrakcyjności i stabilności.   Ze szczegółami porozumienia można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Więcej

Uszczelnienie branży hazardowej – opinia Prof. Konrada Raczkowskiego

2021/10/07

Szanowni Państwo, W ramach nawiązania współpracy z Polskim Towarzystwem Gospodarczym pragniemy zaprezentować Państwu opinię Prof. Konrada Raczkowskiego, z której wynika, że uszczelnienie branży hazardowej, zwiększające wpływy do budżetu, można osiągnąć wprowadzając mało skomplikowane rozwiązania. Opinia zawiera wiele ciekawych i wartych rozważenia rozwiązań, które będą prezentowane również w toku najbliższego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw […]

Więcej
kontakt
biuro@PIGBRiB.pl
ul. Jaszowiecka 8 lok. 4U
02-934 Warszawa