Z radością informujemy, że dnia 8 października 2018 roku, na spotkaniu założycielskim została utworzona Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej.
Dołącz do inicjatywy, wypełnij Deklarację Członkowską
Cel działania PIGBRiB
Zapoznaj się z treścią Zaproszenia do udziału w Polskiej Izbie Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Korzyści z udziału w PIGBRiB
KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI
w działalności gospodarczej - opracowanie i dokonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
NAWIĄZANIE OWOCNYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
poszerzenie rynków, a także podniesienie kompetencji kadry pracowniczej
REPREZENTOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej
WYWIERANIE REALNEGO WPŁYWU
na proces tworzenia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania branży rozrywkowej i zakładów bukmacherskich
WYWIERANIE KORZYSTNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPŁYWU
na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych i samorządowych poprzez stosowanie lobbingu
Zadania do realizacji
Współpraca wewnętrzna
  • wspierać zrzeszonych przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych,
  • organizować seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone wsparciu przedsiębiorców.
Profesjonalna pomoc prawna
  • zapewniać dla swych Członków profesjonalną i darmową pomoc prawną oraz podatkową w celu udzielenia pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • przekazywać postulaty przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów samorządowych,
  • opiniować projekty aktów prawnych,
Wspieranie życia gospodarczego
  • przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków
  • delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej prowadzonej przez członków,
Reprezentowanie przed organami państwowymi
  • występować z inicjatywą zmian prawa w zakresie dotyczącym zakładów sportowych,
  • wspierać zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w kontaktach z organami państwowymi,
  • czuwać nad przestrzeganiem prawa oraz dobrych obyczajów przez urzędników kontrolujących przedsiębiorców,
Zapoznaj się z treścią Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Dołącz do nas
Zapoznaj się ze schematem dołączenia do grona członków PIGBRiB i wypełnij deklarację
REJESTRACJA
Pobierz ze strony Deklarację Członkowską, wypełnij i odeślij mailem lub metodą tradycyjną
ANALIZA
Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i skontaktujemy się z Tobą
Aktualności

Pismo w sprawie postępowania przed UOKiK

2020/09/21

Szanowni Państwo,   Informujemy, iż Izba po raz kolejny wystosowała do UOKiK wystąpienie, celem ustalenia, na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące  między innymi podejrzenia nadużywania przez PZPN pozycji dominującej, w związku z ustalaniem wysokości opłat należnych od podmiotów organizujących zakłady wzajemne . Treść pisma jest dostępna pod poniższym linkiem:

Więcej

Pismo w sprawie postępowania przed UOKiK

2020/05/22

Szanowni Państwo,   Informujemy, iż w trosce o interesy  członków PIGBRiB, Izba wystosowała do UOKiK wystąpienie w związku z postępowaniem dotyczącym  między innymi podejrzenia nadużywania przez PZPN pozycji dominującej, w związku z ustalaniem wysokości opłat należnych od podmiotów organizujących zakłady wzajemne. Treść pisma jest dostępna pod poniższym linkiem:

Więcej

APEL DO PZPN, EKSTRAKLASY I MINISTERSTWA FINANSÓW

2020/03/26

  W związku z trwającym obecnie w Polsce i na całym świecie kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej zwraca się o podjęcie szybkich działań, które pozwolą na przetrwanie legalnie działających podmiotów oraz w dłuższej perspektywie umożliwią wspieranie odbudowania polskiego sportu oraz zapewnią większe przychody dla Skarbu […]

Więcej

Pismo do PZNP i Ekstraklasy w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem

2020/03/19

Drodzy Państwo,   W związku z nadzwyczajną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa COVID 19, podjęliśmy działania mające na celu zmniejszenie negatywnych dla operatorów zakładów wzajemnych skutków finansowych  wynikających z wprowadzonych w kraju ograniczeń i zakazów w zakresie organizacji imprez sportowych. Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia ostatnich dni dotykają wszystkich, zarówno w sferze prywatnej jak i biznesowej. […]

Więcej
kontakt
biuro@PIGBRiB.pl
ul. Jaszowiecka 8 lok. 4U
02-934 Warszawa