News
2021/06/28
Wybór nowego Prezesa Zarządu

W dniu 28 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej. W toku Zgromadzenia, zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, dokonano wyboru nowego członka Zarządu – Pana Adama Lamentowicza, a następnie ustanowiono go Prezesem Zarządu Izby. Gratulujemy Panu Adamowi Lamentowiczowi i jesteśmy przekonani, że zapoczątkowana współpraca przyniesie wiele korzyści dla naszej Izby. Dotychczasowy Prezes Zarządu – Pan Michał Goździk pozostaje członkiem Zarządu i nadal będzie nas wspierał swoim doświadczeniem, wiedzą i profesjonalizmem.